LISF kausu izcīņa poverliftingā

Sacensības notiks 2013.gada 29.novembrī, Limbažos, Ezeru 2. Reģistrēšanās, svēršanās līdz 11.45. Sacensību sākums 12.00.

Organizācija un vadība.
Sacensības finansē LISF un ISK Salaca , organizē un vada ISK "Salaca"

Dalībnieki.
Sacensībās piedalās dalībnieki ar fizisko spēju ierobežojumiem. Neskaidrību gadījumā jāuzrāda slimību apstiprinošs dokuments.

Izdevumus saistītus ar piedalīšanos sacensībās sedz paši sportisti vai komandējošā organizācija.

Disciplīnas-Kausa izcīņā: Sievietes, vīriešus vērtē : paceltais svars x sava personīgā svara koeficents, individuāli. 3 piegājieni katram.

Nolikums