Sporta diena Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”Projekts tiek īstenots 2016. gada “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa” ietvaros
Nedēļas nogalē, 4.jūnijā Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” teritorijā norisinājās vasaras sporta spēles “Ar sportu uz veselību 2016”. Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība (LMSBB), sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas domi (JD) organizēja sporta dienu, kuras laikā visi dalībnieki varēja piedalītes 14 dažādās, veselību veicinošās aktivitātēs. Dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt sevi gan riteņkrēsla lietošanas prasmēs, pārvarot šķēršļus, gan pārbaudīt mutes dobuma veselību un saņemt Latvijas Zobu Higiēnistu asociācijas speciālistu konsultāciju, kā arī piedalīties sportiskās aktivitātēs gan individuāli, gan komandās. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar kanisterapiju, kā arī noskaidrot sev aktuālus jautājumus SIA “Medilink” un SIA “Slaugivita” stendos. Par pasākuma daudzveidību parūpējās Fire Spirit studio. Pasākuma atbalstītājs AS “Citadele banka” parūpējās par interesantām un noderīgām balvām pasākuma dalībniekiem. Kopā pasākumā piedalījās vairāk kā 40 personas riteņkrēslos.

“Pasākuma mērķis bija ar sporta spēļu starpniecību veicināt cilvēku ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, proti, kļūt aktīviem un pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, mudināt spert pirmo soli no ilgstošas uzturēšanās ierobežotā mājas vidē uz aktīvu dzīvesveidu, palīdzēt rast pārliecību par savām spējām un prasmēm, veicināt pieredzes apmaiņu un saņemt speciālistu konsultācijas un ieteikumus”, pasākumu komentē Mārtiņš Karnītis, Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis.

Sporta aktivitātes palīdzēja organizēt un vadīja ergoterapeiti, fizioterapeiti, šo veselības aprūpes specialitāšu studenti un citi. Viņi rūpējās par to, lai visas aktivitātes būtu atbilstoši organizētas, atraktīvas un pieejamas ikvienam dalībniekam, nepieciešamības gadījumā pielāgojot konkrētas aktivitātes.

„Mūs patīkami pārsteidza uz pasākumu ieradušos personu skaits, kas norāda uz lielu interesi piedalīties aktivitātēs, kas personām ir aktuālas. Mūsu idejas sāk realizēties praksē, kam par pamatu ir sešu gadu laikā krātā pieredze un pirms tam lielākā „ratiņnieku” pasākuma organizēšana Tērvetē”, uzsver Filips Bernadskis, Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes priekšsēdētājs. Šobrīd biedrība sadarbībā ar JD aktīvi īsteno projektu veselības veicināšanai. Šogad personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas dzīvo Jūrmalas pilsētā būs iespēja vasaras mēnešos nodarboties individuālās nodarbībās, baseinā un trenažiera zālē, kā arī grupu nodarbībās – bočia un golfa aktivitātēs.

LMSBB vēlme ir atraisīt un motivēt personas doties ārpus mājas un piedalīties aktivitātēs, vairojot sevī pārliecību par saviem spēkiem, attīstot sevi gan fiziskā, gan sociālā līmenī. Tas, ka dalībnieki uz šo pasākumu bija ieradušies no Aizputes, Ventspils, Tukuma, Cēsīm, Rīgas, Jūrmalas, Talsiem un Madonas, iespējams, liecina par to, ka šāda veida pasākumi būtu apmeklēti arī citās pilsētās. „Ceru, ka mūsu darbs kalpos kā labās prakses piemērs”, saka Filips Bernadskis.