Tiek organizēta uzņemšana kērlinga komandā

Ar nolūku attistīt Paralimpisko sportu Latvijā – konkrēti ratiņnieku kērlingu - tiek organizēta uzņemšana jaudibinātā komandā. Tiek aicināti aktīvi, mērķtiecīgi cilvēki jebkura vecuma un dzimuma, kas vēlas sasniegt labus rezultātus un attīstīties sportā.

Kērlings ir aizraujošs un ļoti interesants sporta veids, kas attīsta analītisko domāšanu un prasmi radoši strādāt kolektīvā. Sakarā ar to, ka kērlings ir komandas sporta veids, komandai ir nepieciešami cilvēki, kuri spēj strādāt draudzīgā un saliedētā vienādi domājošu cilvēku kolektīvā, kas tiecās sasniegt labus rezultātus, neskatoties uz šķēršļiem un domstarpībām.

Jaunās komandas dibināšanas mērķis ir augstu sporta rezultātu sasniegšana, kam ir nepieciešami regulāri treniņi. Ja komanda sasniegs labus rezultātus, būs iespēja piedalīties startautiskos turnīros un sacensībās visā pasaulē. Galvenais mērķis – sasniegt tādus rezultātus, kas dos iespēju piedalīties Paralimpiskās sporta spēlēs.

Pamatprasības jaundibinātās komandas dalībniekiem ir pašaizliedzība, aizrautība un tieksme sasniegt uzstādīto mērķi. Komandā tiek aicināti gan vīrieši, gan sievietes bez vecuma ierobežojuma, kuri ir gatavi aktīvam dzīves veidam un kuriem ir iespēja apmeklēt regulārus treniņus Rīgā.

Nepieciešamo informāciju var saņemt pie Aleksandra pa tālr. 29609175.

В целях развития паралимпийского спорта в Латвии и кёрлинга на колясках в частности набирается команда. Приглашаются активные, целеустремлённые люди любого возраста и пола, которые желают достичь результатов и проявить себя в спорте.

Кёрлинг увлекательный, интересный вид спорта, который развивает аналитическое мышление и умение работать в коллективе. Так как кёрлинг является командным видом спорта, требуются люди способные работать в дружном, сплочённом коллективе единомышленников и добиваться поставленной цели, несмотря на возникающие препятствия и противоречия по некоторым вопросам.

Целью создания команды является достижение высоких спортивных результатов, для чего необходимы регулярные тренировки. При достижении определённых спортивных результатов команда сможет принимать участие в международных соревнованиях по всему миру. Основная цель - добиться результатов, позволяющих участвовать в паралимпийских зимних спортивных играх.

От членов, создаваемого коллектива требуется самоотдача, увлечённость и стремление к поставленной цели. В команду приглашаются женщины и мужчины без ограничения возраста, готовые к активному образу жизни у которых есть возможность посещения регулярных тренировок в Риге.

Необходимую информацию Вы можете получить у Александра по телефону 29609175.