Izmaiņas sociālajā jomā 2014.gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2014.gadā.
 
No 2014.gada 1.janvāra:
Ø  Obligātās sociālās iemaksas strādājošajiem būs jāveic 34,09% apmērā no darba ienākumiem, no kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs.
 
Ø  Vispārējais pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs sasniegts 65 gadu vecums. 2014. gadā tas būs 62 gadi un 3 mēneši.
 
Ø  Priekšlaicīgās pensionēšanās vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies par trim mēnešiem ik gadu līdz būs sasniegts 63 gadu vecums. 2014. gadā tas būs 60 gadi un 3 mēneši.
 
Ø  Apdrošināšanas stāžs vecuma pensijas saņemšanai palielināsies no 10 līdz 15 gadiem.
 
Ø  Pensiju piešķirs ar dienu, kad radušās tiesības uz to, taču ne agrāk kā 6 mēnešus (iepriekš 12 mēnešus) pirms pensijas pieprasījuma iesniegšanas.
 
Ø  Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim. Ja tiesības uz piemaksu radušās laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim, piemaksu piešķirs no vecuma pensijas piešķiršanas dienas un nesaņemto piemaksu izmaksās 2014.gada maijā vienlaikus ar maija pensiju.
 
Ø  Diplomāti, prokurori, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas, kultūras darbinieki, kuriem piešķirta izdienas pensija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā varēs saņemt izdienas pensijas saņēmēja apliecību.
 
Ø  Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs sociāli apdrošinātiem cilvēkiem būs 46 400 euro (Ls 32 600).
 
Ø  Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu līdz 1,5 gadu vecumam būs 171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz Ls 120).
 
Ø  Minimālais vecāku pabalsts, kas piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim, būs 171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz 120 latiem) mēnesī. 
 
Ø  Minimālā mēneša darba alga būs 320 euro (Ls 225). Minimālā stundas tarifa likme strādājošiem būs 1,933 euro (Ls 1,359), pusaudžiem un cilvēkiem, kuri pakļauti īpašam riskam - 2,209 euro (Ls 1,554).
 
No 2014.gada 1.jūlija:
Ø  Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma, kuram nepieciešama kopšana, būs 213,43 euro (Ls 150).
 
Ø  Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts cilvēkiem ar I invaliditātes grupu katru mēnesi būs 83,24 euro (Ls 58,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu - 76,84 euro (Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes grupu kopš bērnības - 138,73 euro (Ls 97,50), cilvēkiem ar II invaliditātes grupu kopš bērnības - 128,06 euro (Ls 90).
 
Pārejas periods tiem, kuriem vecāku pabalsts piešķirts līdz 2014. gada 30. septembrim:
Ø  Vecāku pabalsts līdz 1 gada vecumam būs 70% no algas, ja vecāks nestrādās. Ja strādās, varēs saņemt tikai bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120);
 
Ø  Bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 171 euro (Ls 120) neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē;
 
Ø  Vecāku pabalsta pārejas perioda kompensācija par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 100 euro (Ls 70,28), neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē.
 
No 2014.gada 1.oktobra
Ø  Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam būs 60% no algas. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).
 
Ø  Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1,5 gada vecumam būs 43,75% no algas. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).
 
Ø  Vecāku pabalsts strādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem gan līdz 1 gada vecumam, gan līdz 1,5 gadu vecumam būs 30% no aprēķinātā vecāku pabalsta. Papildu vecāku pabalstam viens no vecākiem varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120).
 
Izvēli, par to, vai vecāku pabalstu viens no vecākiem vēlēsies saņemt līdz 1 vai 1,5 gada vecumam var veikt tikai vienu reizi!
 
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, e-pasts marika.kupce@lm.gov.lv.